SociedadesGestió de l'impost de societats

Sistema informàtic de gestió de l'impost de societats de tot tipus d'empreses.
Basat en estructura SQL.

Programa de gran agilitat i fàcil maneig per tractar les obligacions fiscals, registrals i societàries de tota mena de societats, ja siguin: patrimonials, cooperatives o adscrites al règim general. Dotat del màxim dautomatismes per capturar informació i obtenció final de documents. En el tractament de les dades es pot triar des del mínim al màxim detall.

Característiques

 • Disposa d´una sèrie d´estatus que ens indiquen en tot moment si la societat està pendent d´introduir dades, de revisar-se, d´impressió, etc.

 • Disposa de controls de caducitat de càrrecs, firmes de les persones vinculades a la societat, socis, secretaris, representants, etc.

 • Permet visualitzar a la pantalla el document de l’impost de societats sense necessitat d’imprimir-lo.

 • Disposa d’un ajut interactiu, el qual es pot sol·licitar des de qualsevol pantalla de treball prement la tecla F1, i es pot imprimir per a la possible consulta.

 • Manté fins a cinc exercicis en línia, cosa que permet a l’usuari accedir indistintament d’un exercici a un altre amb molta facilitat.

 • Permet traspassar les dades dun exercici al següent.

 • Permet a través de l’usuari supervisor un control sobre els accessos a les opcions del programa i denegar permisos o accessos a altres usuaris.

 • Enllaça amb el programa Contabilidad, del qual recull els saldos dels comptes per al tractament i la confecció de l’impost de societats i comptes anuals.

 • Disposa d’informes on es detalla: Informació de tipus jurídic mercantil, anàlisi econòmica, incentius fiscals, distribució de resultats i liquidació de l’impost.

Sortides

 • Imprimeix els documents de l’impost de societats a través del mòdul PDF de l’Agència Tributària i en paper continu.

 • Permet la presentació telemàtica a l’Agència Tributària de les diferents declaracions.

 • Mitjançant enllaç amb el sistema de Cuentas Anuales CCAA confecciona el dipòsit de les mateixes per presentar-lo al Registre Mercantil.