ControlEntrada d´apunts

Sistema informàtic per al tractament de la comptabilitat.

Control està preparat per realitzar la gestió comptable de les empreses de manera fàcil, permetent realitzar en temps real els processos comptables, així com la gestió i impressió dels llibres de l’IVA, de l’IRPF i IGIC

Característiques

 • Mòdul d’entrada massiva de seients per a la posterior tramesa al Despatx.

 • Disposa d’un ajut interactiu, el qual es pot sol·licitar des de qualsevol pantalla de treball, i es pot imprimir per a la seva possible consulta. Ajuts amb exemples de seients per a una perfecta compressió del PGC

 • Permet la visualització de qualsevol document a través de la pantalla sense necessitat d’imprimir-lo.

 • Permet fins a un màxim de cinc empreses.

Entrada de Seients

Permet tres possibilitats d’entrada de seients:

 • Entrada de seients predefinits.

 • Entrada mitjançant disseny de plantilla.

 • Entrada sense cap mena de mecanisme automàtic.

Gestió

 • Disposa d’una potent gestió de saldos vius a les fitxes de clients/proveïdors i deutors/creditors, que permet consultes depurades de les factures pendents a cada moment.

 • Fàcil cerca d’apunts, per qualsevol camp de seient o factura.

 • Consolidació dempreses.

 • Permet donar altes automàtiques de comptes des de qualsevol pantalla del programa.

 • Compactador per a còpies de seguretat inclòs al programa.

 • Procés de tancament de lexercici i generació del seient dobertura de forma automàtica.

Sortides

 • Exportació/importació de seients i traspàs a format excel.

 • Imprimeix Diari, Major, Balanç de Comprovació, Llibres d’IVA i llibres d’IRPF

 • Enllaça amb el programa Sociedadestraspassant els saldos per a la confecció de l’Impost de Societats i amb el programa Facturación incorporant la facturació per comptabilitzar-los.