FiscalGestió fiscal per a l'assessoria

Sistema informàtic de gestió desenvolupat especialment per a la gestió dels pagaments fraccionats de l'IRPF i l'IVA

Programa per tractar les obligacions tributàries i mercantils de les empreses. Realitza una gestió multiempresa de la situació tributària d’empresaris professionals i societats en estimació directa, directa simplificada i/o estimació objectiva per signes índexs o mòduls i societats.

Característiques

 • Permet la gestió de tots els impostos IRPF i IVA a una única base de dades.

 • Contempla la possibilitat de treballar amb exercicis consecutius sense necessitat de fer processos de tancament.

 • Permet accedir als processos des d’una única pantalla que permet el control i la identificació mitjançant estatus de la seva situació.

 • Realitza la gestió completa dels mòduls d’IRPF i IVA, amb utilitats exclusives per a massificar processos i automatitzar situacions actuals i futures.

 • Permet la gestió de comunitats de béns i societats civils amb un control exhaustiu de les alteracions en els percentatges de participació de cada partícip.

 • Permet la visualització de qualsevol document a través de la pantalla sense necessitat d’imprimir-lo.

 • Enllaça amb el programa Renta, per a l’enviament d’ingressos i despeses d’activitats, i amb Facturació per fer de manera automatitzada la facturació del Despatx.

 • Disposa d’un ajut interactiu, el qual es pot sol·licitar des de qualsevol pantalla de treball prement la tecla F1, i es pot imprimir per a la possible consulta.

Obligacions fiscals

Contempla la gestió de les obligacions comptables i registrals per a Estimació Directa Simplificada i Estimació Objectiva, realitzant els següents llibres:

 • Registre de vendes i ingressos.

 • Registre de compres i despeses.

 • Registre de factures emeses.

 • Registre de factures rebudes.

 • Registre de béns dinversió.

 • Registre de fons i suplerts.

Documents Oficials

Confecciona els documents següents:

 • IRPF i Societats: 111, 115, 123, 130, 131, 180, 184, 190, 193, 202, 216 i 296.

 • IVA: 303, 340, 347, 349 i 390.

 • IGIC: 410, 411, 415, 420, 421, 425 i 490.

Sortida

 • Imprimeix els documents en format esborrany per facilitar-ne la revisió.

 • Imprimeix documents mitjançant el mòdul PDF de l’Agència Tributària.

 • Permet la presentació telemàtica a l’AEAT de les diferents declaracions.

 • Permet generar fitxers per a la presentació en suport magnètic a l’AEAT