Control de Presencia E/S

Sistema informàtic de gestió d´entrades i sortides per al personal d´una empresa.

  • Permet reduir costos a l’empresa, en disminuir la dedicació necessària a l’empresa per a la gestió dels recursos humans, disposant a més d’aquesta informació en temps real.

  • Informació en temps real de totes les incidències (absències, retards, etc.) que es produeixen a l’empresa

  • Gràcies a la seva gran capacitat permet gestionar un nombre il·limitat de treballadors, terminals, centres, etc.

  • Permet conèixer automàticament i en temps real totes les absències que s’estan produint, recollint els marcatges dels terminals per la xarxa.

Característiques

Sistema multicentre
És la solució ideal per a empreses amb diversos centres de treball distribuïts, ja que permet gestionar-los de manera centralitzada des de la mateixa plataforma.

Interfície d’usuari senzill i intuïtiu
Interfície totalment amigable, gràfic i intuïtiu que facilita enormement laprenentatge del sistema.

Control de presència via WEB
Plataforma 100% web, que permet per una banda descentralitzar la gestió de l’aplicació des de Personal a altres departaments, sense necessitat d’instal·lar programari addicional.

Beneficis

  • Gestió total dassistència dels empleats. En tot moment se sap qui es troba a l’empresa, qui ja n’ha sortit, i qui es troba de vacances.

  • La instal·lació sol ser senzilla i actualment no requereix obres. No necessita una gran inversió, simplement n’hi ha prou amb l’adquisició d’una tablet des d’on els empleats poden fer les entrades i sortides.

  • Es poden personalitzar totalment depenent de les necessitats de cada empresa. Els torns, les hores d’entrada, els horaris de feina…no són iguals a cada empresa. Aquests dispositius són totalment adaptables a cadascuna.

  • Report d’estadístiques. En tot moment, el departament de Recursos Humans o el responsable de departament pot visualitzar els informes que s’han creat sobre la base de les estadístiques diàries.

  • Flexibilitat dhoraris. Aquest sistema permet l’adaptabilitat (dins uns marges) d’entrar a treballar abans o després, coneixent en tot moment les hores restants que cal complir diàriament i setmanalment

  • Millora la productivitat de l’empresa, ja que s’entén que si algú està dins de l’empresa està produint, ja que la flexibilitat horària els permet conciliar amb la vida familiar i amb altres ocupacions.