CriptoBex

És una solució fàcil i intuïtiva que us permet gestionar la declaració informativa de monedes virtuals dels seus clients, el model 721.

CriptoBex inclou, a més, la gestió del model 720-declaració de béns i drets a l'estranger.

Gestioni des d’una única interfície tots els béns a l’estranger dels seus clients: criptomonedes, immobles, comptes corrents, valors i assegurances.

Característiques

 • Permet la gestió de la declaració informativa de monedes virtuals a lestranger, Model 721.

 • Inclou, així mateix, la gestió de la declaració informativa de béns a l’estranger, diferents de les criptomonedes, Model 720.

 • Us facilita la presentació de les declaracions models 721 i 720 a través de la nostra eina avançada d’enviament directes a l’AEAT mitjançant certificat electrònic de l’obligat tributari o del col·laborador social.

 • Està dissenyat per treballar en entorns Windows com a multiusuari o monolloc. Contempla la possibilitat de restringir l’accés d’altres usuaris a clients que no els han generat.

 • Disposa d’una pantalla principal des d’on es visualitza l’estat general de tots els clients, referents a l’exercici que s’està processant, com ara declaracions exemptes, pendents de generar, pendents del client (dades que falten per completar declaració), completada, etc.

 • Disposeu de l’opció de capturar clients des d’un fitxer en format Excel, des del programa Renda i des del programa Societats.

 • Permet crear relacions entre clients, com poden ser: matrimonis, socis, grup de germans etc., que disposin de béns compartits entre ells, així els podem tenir agrupats i poder traspassar informació dels béns dels uns als altres.

 • Disposa de pantalles específiques i configurades per generar la informació que necessita cadascun dels béns que componen la declaració (Criptomonedes, Immobles, Comptes Corrents, Valors i Assegurances).

 • La finestra principal de gestió de la declaració ens ofereix a través d’un tauler de control la informació dels béns introduïts i de l’evolució dels valors dels béns entre exercicis, controlant quan aquesta evolució genera obligació de presentació de la declaració (de cada una de les seves parts, és possible que hagi de declarar els immobles però no els comptes bancaris o bé que hagi de declarar els comptes bancaris no per increment dimports sinó per un altre motiu que generi obligació de declarar, pe cancel·lació dun compte bancari). També es pot forçar la presentació d’una declaració que no superi el mínim establert.

 • Els béns poden ser introduïts en moneda estrangera mitjançant el càlcul de conversió de moneda que li proporciona el programa (li dóna control sobre el canvi que aplica a cada moment, permetent-li decidir quin canvi aplicar i quan aplicar-lo o fins i tot forçar el valor convertit a euros.

 • Disposa d’esborrany amb el resum del contingut de la declaració que es presentarà a l’AEAT, per lliurar el client amb els imports declarats. Hi ha també una llista anomenada de “Repàs”, per poder revisar a través seu la informació obligatòria introduïda en cada bé.

 • Genera el fitxer per a la presentació telemàtica del model i des del mateix programa estableix la comunicació amb l’AEAT, i es poden visualitzar tots els documents presentats.

Obligació de Declarar

Qui hi està obligat?
Totes les persones físiques i jurídiques residents al territori espanyol que siguin titulars de criptomonedes que estiguin custodiades a l’estranger.

Què cal declarar?
Totes les criptomonedes situades a l’estranger i que el seu valor conjunt superi els 50.000 €

Quan es declara?
El termini de presentació és del 01 de gener al 31 de març de cada exercici.

I els propers exercicis?
La declaració de béns per a propers exercicis només serà obligatòria quan qualsevol de les criptomonedes o la suma d’elles superin un increment de 20.000 €.