TresorERP per a la petita empresa

Tresor és una aplicació informàtica ERP, dirigida especialment per a les petites empreses. Per això, el seu maneig és molt senzill, intuïtiu i visual, permetent a l'usuari portar la gestió del dia a dia de la seva empresa de manera molt fàcil, sense necessitat de coneixements comptables.

Tresor permet l’ús en xarxa del programa i amb concurrència, o el que és el mateix, que més d’una persona pugui estar treballant simultàniament a la mateixa empresa. El programa Tresor integra diversos mòduls que permeten a l’empresa gestionar diferents àrees del seu negoci, com ara el mode de facturació i els estocs per als circuits de vendes, compres i la gestió de l’estoc. El mòdul de previsions que ens dóna tota la informació relativa als venciments de cobraments i pagaments, quan, com, per on ia qui cal pagar o cobrar?

Facturació i estocs

 • Mecanització intuïtiva de la factura pel disseny de pantalla.

 • Circuits administratius de vendes i de compres.

 • Comptabilització automàtica del seient de les factures de vendes i compres.

 • Sistema que permet realitzar comandes, ofertes i albarans, podent anar arrossegant fins a convertir-los en factura. Entrant les dades una única vegada, obtenint així fiabilitat.

 • Control estoc de productes.

 • Gestió de venedors/representants.

 • Gestió de tarifes per client.

 • Informes: Vendes, vendes per client, vendes per article, estocs, comissions,…

 • Pantalles per poder veure la informació i anàlisi del negoci, a partir del client, proveïdor i/o producte.

Previsions de cobraments i pagaments

 • Gestió automàtica per generar els venciments de cobraments i cancel·lar els pagaments de factures de vendes i compres.

 • S’alimenta directament de facturació i comptabilitat, segons dades fitxes clients i proveïdors.

 • Fàcil edició per fer canvis en els venciments.

 • Genera fitxer domiciliació bancària i així mateix el seient comptable del mateix.

 • Informes de previsions per client, proveïdor, banc,…exportables a Excel.

Analítica

Tresor disposa d´un mòdul opcional de comptabilitat analítica.

 • Es genera automàticament des de comptabilitat i facturació.

 • Permet segmentar l’activitat de l’empresa per projectes, obres, centres de cost, línies de negoci,…

 • Informes: Explotació analítica.

Comptabilitat

 • Entrada de documentació (seients) ràpida i àgil. Sense necessitat de nocions comptables..

 • Visió clara i organitzada de la informació gràcies a la pantalla de resultats: Molt fàcil accedir a la informació i treballar-hi.

 • Informes comptables: Balanç, diari, majors, explotació… També imprimibles a Excel.

 • Registres de llibres dIVA i retencions.

 • Informes comparatius amb exercicis anteriors.

 • Multiusuari i concurrent permet que hi hagi més d’una persona treballant simultàniament a la mateixa comptabilitat.

 • Sistema propi de còpies de seguretat.

Enllaços

 • Tresor enllaça amb el programa Fiscal (Gestió de pagaments fraccionats d’IRPF i IVA) per a la confecció de les diferents cartes de pagament.

 • Tresor també enllaça amb el programa Contabilidad per a la confecció de la memòria.