InterScan

Solució informàtica professional per a la digitalització, gestió i comptabilització de factures.

Programa desenvolupat perquè a través del simple escanejat de factures, generi seients comptables per a la seva comptabilització automàtica als programes de gestió.

Característiques

  • A través de l’escanejat de factures, genera els seients comptables per integrar-los de manera eficaç en les aplicacions de comptabilitat, fiscal o altres comptabilitats externes.

  • Reconeix de forma automàtica les factures, gràcies a un sistema d’autodetecció d’imports i dades, tot associant-se a una plantilla, la qual servirà de base per al reconeixement d’aquestes factures en propers períodes.

  • Controla la integritat de les dades de les factures, interpretades sobre la base de combinacions i quadres entre: Base, IVA, Retencions, Descomptes, etc.

  • La imatge de la factura queda associada al seient i es podrà visualitzar des de l’aplicació que la va recollir.

  • Es sincronitza automàticament amb Contabilidad i Fiscal per a l’obtenció de la llista d’empreses i de cadascuna la relació de proveïdors i clients. D’aquesta manera es validen els NIF i, en conseqüència, es crea el seient amb el compte comptable de proveïdor/client associat a aquest NIF.

  • El sistema de digitalització i comptabilització de factures us farà estalviar fins a un 80% del temps total de la introducció i comptabilització de les vostres factures.

  • Podeu digitalitzar i comptabilitzar des d’altres formats. L’origen de les factures, a més a més del mateix escàner, pot ser també qualsevol document-factura en format PDF, JPG, BMP o qualsevol altre format d’imatge.

  • Encara que està pensat per a la digitalització de factures, també podeu comptabilitzar qualsevol altre document, que permeti ser configurat com una estructura de seient única.

  • Podeu generar seients per a altres comptabilitats prèvia programació del format de fitxer específic.