Backup IntermegaCòpies de seguretat

Servei de còpies de seguretat ON LINE a un servidor remot.

Característiques

  • Sistema automàtic, amb seguiment i control dexecució.

  • Disponibilitat, accés i recuperació immediates.

  • Màxima seguretat i confidencialitat.

  • Històric de còpies.

  • Adaptat al RGPD.