Gestor IntermegaSUITE PROFESSIONAL
Programari de Gestió

Gestor Intermega és una suite de programari de gestió, orientada a despatxos professionals, que integra solucions informàtiques de les àrees de gestió, laboral i comptable-fiscal.

Crea un entorn de treball únic, senzill, dinàmic i intuïtiu que ofereix una visió global de tota la informació dels seus clients, sincronitzada en temps real i integrada en una base de dades comuna, que permet l’accés, l’alta o la modificació, des dels mòduls facturació, laboral, comptabilitat, societats, fiscal i renda.

Versió Basic

 • Suite modular Intermega.

 • Control daccés dusuaris als mòduls.

 • Impressió diferida de qualsevol document del programa al vostre client (empresa).

 • Presentació telemàtica dimpostos.

 • Marc únic on s’executen tots els mòduls.

 • Utilitats actuals del Portal Intermega.

 • Nou Sistema d’Actualització dels mòduls totalment integrat amb Gestor, amb notificació i sense necessitat d’accedir al web Intermega per efectuar-ne la descàrrega.

Versió Plus

Opcions de la versió Basic ia més:

 • Un únic fitxer de clients . Unificació de dades de client: Fusió de dades de tots els mòduls d’Intermega i sincronització de dades. Sincronització de tots els Noms, Raó Social, domicilis i comptes bancaris des de la mateixa fitxa de clients.

 • Gestió dusuaris unificada per a tots els mòduls. Un únic Login daccés a tots els mòduls i al Gestor.

 • Centres de treball . Control d’accés només als clients que pertanyen a un centre de treball.

 • Panell de notificacions , esdeveniments entre mòduls, entre usuaris, recordatoris des de calendari.

 • Gestió de temps . Comptabilització temps dedicat a cada client per mòdul.

 • Calendari integrat . Gestió de calendaris propis i comuns dempreses amb notificació desdeveniments programats.

Versió Pro

Opcions de la versió Plus ia més:

 • Portal Empresa , on es poden pujar tots els documents generats pels mòduls Intermega i altres documents de l’Assessoria per posar-los a disposició de les empreses.

 • Portal Empleado , on es poden pujar tots els documents, a nivell Empleat, generats pel mòdul Laboral, com a Rebuts de Nòmina, Certificats d’Empresa, etc.

 • Els entorns web de Portal Empresa i Portal Empleado estan dissenyats per a multidispositius.

 • Gestió centralitzada dels documents impresos (Portal Empresa).

 • Gestió de Tasques Quadre/Planing de tots els documents (CP, Resums, Declaracions, Liquidacions,…). A realitzar/Pendents. Per a cada Document/Període. Per a cada Període/Clients. Per a cada Client/Període. En un sol cop d’ull podem comprovar quina és la situació dels treballs periòdics de l’Assessoria.